2017-11-16

Christmas & Circles #6

For the background of these cards I again used paper from a Tim Holtz Christmas paper pad.


Voor de achtergrond van deze kaartjes opnieuw dit kerstpapier van Tim Holtz gebruikt.

I decorated the trees with small label stickers.

Ronde stickertjes op de bomen geplakt deze keer.


It's perfectly possible to create Christmas cards with just a few simple supplies :)


Er is niet altijd veel materiaal nodig om kerstkaarten te maken :)


I attached strips of torn paper to the bottom of the cards.

Onderaan een strookje gescheurd papier geplakt. 

I decorated the strips with some fluffy yarn.

De rand versierd met een draadje pluizige wol.

Stamp Darkroom Door: Stitched Christmas

2017-11-15

Christmas & Circles #5


On my fifth 'Christmas & Circles' card I used reinforcement rings.

Voor mijn vijfde cirkelkaart gebruikte ik gekleurde versterkingsringetjes.

I first applied gesso to the background through a stencil. I did the coloring with Scribble Sticks.

Op achtergrond eerst gesso aangebracht doorheen een stencil. Alles gekleurd met Scribble Sticks.

I've cut a tree out of white paper and adhered the rings randomly.
I decorated the bottom of the card with gesso-ed book text and a wooden word.

Een boom geknipt uit wit papier en die willekeurig beplakt met de ringetjes.
De kaart verder afgewerkt met een reepje boektekst en een houten woord.

Stamps
Darkroom Door: Christmas Reindeer
Stampers Anonymous Tim Holtz Collection: Great Outdoors CMS321

2017-11-13

Inspired by #1

I bought a Christmas paper pad by Tim Holtz. I recently watched a video by Shari Carroll in which she makes a few cards using the same paper. Today's card is inspired by this video.

Ik kocht een blokje kerstpapier van Tim Holtz. Vervolgens zag ik een filmpje van Shari Carroll waarin ze met hetzelfde papier aan de slag gaat. Het kaartje van vandaag is hierop geïnspireerd.

For the background I used a scrap of painted paper instead of black cardstock.
 I'm planning to make more cards like this. It won't be difficult as there are lots of beautiful papers in the pad.

Geen zwart papier gebruikt zoals bij het voorbeeld maar een restje geverfd papier. Ik ben van plan om nog een paar van deze kaarten te maken in andere kleurencombinaties. Mooie papiertjes genoeg in het blokje.

Stamps
Darkroom Door: Scratched Alphabet
Stampers Anonymous Tim Holtz Collection: Great Outdoors

Tim Holtz Ideo-ology: Paper Stash Christmas

2017-11-05

Christmas & Circles #4

This is already the 4th blogpost of my 'Christmas & Circles' series.

Nummer 4 al van mijn 'Christmas & Circles' reeks.

For the background of this card I used a gelli plate print.

Hier plakte ik de knopen op een gelli plate print.

On this card I worked with Distress Oxides.

Voor dit kaartje Distress Oxides gebruikt op de achtergrond.

Stamp Artemio

2017-11-03

Christmas #5


I used a bunch of small Christmas stamps on this one layer card. Did the stamping with Distress Oxides.

Om dit éénlaagskaartje te maken verschillende kleine kerststempels uitgezocht. Gestempeld met Distress Oxides.

Stamps
Stampers Anonymous Tim Holtz Collection: Great Outdoors CMS321

Distress Oxide Inks: Black Soot, Iced Spruce, Broken China, Candied Apple, Twisted Citron

2017-11-02

Christmas & Circles #3

I'm not yet finished with the circles :)

En hier nog een kerstkaart met rondjes :)

For the background I painted a card panel with my favorite pink paint.

Voor de achtergrond papier met linnenstructuur geverfd met mijn favoriete roze verf.

Next I stamped on painted paper scraps and on a gelli print. I heat embossed the prints with white embossing powder.

Daarna gestempeld op restjes groen geverfd papier en op een gelli print.
De stempelafdrukken bewerkt met wit embossingpoeder.

Then I've cut trees out of these prints. 

Daar boompjes uit geknipt. 

Stamps 
Darkroom Door: Circles Background Stamp
PaperArtsy: JOFY 26 
Hero Arts (merry)

2017-10-31

Christmas & Circles #2

Today I made another set of cards for my 'Christmas & Circles' series.

Opnieuw met cirkels gewerkt vandaag. Ze staan op de achtergrond deze keer.

These cards are inspired by a set I made earlier: click

Inspiratie haalde ik op mijn eigen blog: hier 

I overstamped the background using a new text stamp by Darkroom Door.

Gestempeld met een nieuwe tekststempel van Darkroom Door.

I went for a clean and simple look.

De kaarten verder heel eenvoudig gehouden.

Non traditional colors :)

Niet de typische kerstkleuren :)

Stamp Darkroom Door: We Wish You Quote Stamp

Stencil Darkroom Door: Large Stencil Circles

Inkpads Lawn Fawn: Sunflower, Ballet Slippers, Minty Fresh

2017-10-21

Christmas & Circles #1

I'm planning to make a bunch of Christmas cards on which I will use circles. Why? Because I love circles :)
Here's the first set.

Ik ben van plan om een reeks kerstkaarten te maken met cirkels in de  hoofdrol. Gewoon omdat ik van cirkels hou :)
Hier de eerste drie.

I've started with a set of CAS cards. I've cut triangles out of white paper on which I stamped...

Begonnen met iets heel eenvoudigs. Driehoekjes geknipt en daar rondjes op 'gestempeld'...

...using these sponge daubers for stenciling.

...met deze kleine 'sponge daubers' die normaal gebruikt worden om te sponzen doorheen stencils.

I worked on textured paper, love the outcome.

Gewerkt op papier met structuur, dat geeft het net iets extra.

I adhered the trees to the cards using 3D tape.

De bomen verhoogd opgeplakt met 3D tape.

Stamp Darkroom Door: Stitched Christmas

Distress Inkpads: Cracked Pistachio, Tumbled Glass, Twisted Citron, Ripe Persimmon, Picked Raspberry

2017-10-18

Christmas #4

I have another Christmas card to show today. 

Opnieuw een kerstkaartje vandaag. 

The circles were heat embossed with white embossing powder. I colored the background with Distress Ink 'Cracked Pistachio' using a blending tool.

De ringen op de achtergrond bewerkt met wit embossingpoeder. Daaroverheen Distress Inkt 'Cracked Pistachio' aangebracht met een blending tool.

I attached the mini pompons to the card with small double sided tape. A quick and easy way to adhere small elements.

 De mini pompons onderaan plakte ik vast met een dun strookje dubbelzijdige tape. Snel klaar.

Stamps 
Darkroom Door: Circles & Christmas Script Background Stamp
Deep Red: Buck Deer
Cats on Appletrees (text)

2017-10-13

Autumn #1

I've made an autumn themed card today.

Een herfstkaartje gemaakt vandaag. 

I stamped these leaves a while ago with Distress Oxide inks.

Een tijdje geleden al deze voorraad blaadjes gestempeld met Distress Oxide inkten.

I combined three of the leaves with vintage booktext, tape and some black thread.

Drie van de blaadjes gecombineerd met boektekst, smalle tape en een stukje zwarte draad.

Stamps Darkroom Door

2017-10-10

Art Marks #10

I recently did two more pages in my tiny Art Marks Journal.

Opnieuw 2 pagina's gevuld in mijn kleine Art Marks Journal.

The pages of this tiny art journal were made out of scraps. That's why this page already had some color on it to start with. I glued a strip of tape and a strip of patterned paper to the right. I created numbers using a stencil and I added more paint to the rest of the page.

Omdat de pagina's van dit boekje gemaakt zijn van restjes had deze pagina al wat kleur om mee te starten. Ik plakte een strook tape en een strook gedessineerd papier aan de rechterkant. Daarna met een nummer stencil aan de slag gegaan en de rest van de pagina bedekt met lichtblauwe verf.

I painted a simple flower.

Een heel eenvoudige bloem geverfd.

I finished the page off with an orange and white paint marker. I added some black stamping as well as a few white paint splatters.

De pagina verder afgewerkt met een oranje en witte verfmarker. Ook nog wat zwart stempelwerk toegevoegd en spetters gemaakt met witte verf.

I did the pattern on the left page with a flat brush and some leftover paint.

Het blokjespatroon op de linkerpagina gemaakt met een restje blauwe verf en een plat penseel.

Stamps Dina Wakley Media: Abstract Blooms

Tim Holtz Layering Stencil: Countdown